Số người trực tuyến: 0
Số người truy cập: 4995182
 
V Văn Thắng ( Khởi Tổ của Chi 1- Phi 2 )
Là con của: V Văn Phng (Tổ phi 2)
Đời thứ: 6
Họ và tên: V Văn Thắng ( Khởi Tổ của Chi 1- Phi 2 )
Năm sinh: 0
Năm mất: 0
Thông tin khác:  
Tướng thần  
Khởi Tổ của Chi 1 Phi 2. Ngy giỗ Chi: 12-03-l
  Liên quan (chồng, vợ) trong gia đình
Huỳnh Thị Bổ
  Các anh em dâu, rể
V Văn Đạt
V Văn Chất ( Khởi Tổ của Chi 2 - Phi 2 )
V Văn Kim ( Khởi Tổ của Chi 3 - Phi 2 )
V Văn Ti
V Văn Sĩ
  Các con
V Văn Lm
V Văn Truyền
V Văn Hương
LIÊN KÉT WEB